beskrivningar Gräddfil för buss är bättre än sex filer på E22 Bevara dammarna i ett grönblått Källby Bygg mer i byarna Bilfritt på Klostergatan och Bangatan Biogaspump i Veberöd Trygghetspark för demenssjuka Gröna skolgårdar till alla skolbarn Fler cykelparkeringar för bypendlare Sammanhängande cykelringled runt Lund Barn istället för bilar på Mårtenstorget http://www.mp.se/lund http://www.isterbukochsvinhugg.se

Klicka på kartan för att läsa mer om förslagen!